Начало » Информация » Съобщения

Търсене

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

СЪОБЩЕНИЕ 14.12.2012

СЪОБЩЕНИЕ

На 18 декември, вторник, 17,00 ч., в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж мецанин, зала 76А, ще се извърши отваряне на ценовата оферта на участника по обявения от ЦИК конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от националния референдум на 27 януари 2013 г.

При отварянето на ценовата оферта имат право да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители, представители на юридически лица с нестопанска цел, представители на средствата за масова информация, членове на ЦИК.