Начало » Информация » Съобщения

Търсене

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

СЪОБЩЕНИЕ 24.01.2013

СЪОБЩЕНИЕ

В случай, че в деня преди датата на произвеждане на референдума не се яви председателят на секционната избирателна комисия за получаване на книжата и материалите за гласуване, съответният член на РИК, който е определен с решение на комисията да ги предаде, следва да осъществи връзка с неявилото се лице и да го прикани да си яви, за да ги получи. Ако председателят на СИК не може да се яви, няма пречка книжата и материалите за гласуване да бъдат предадени и на секретаря, респективно на явилия се член на СИК, като изрично в протокола за предаване се отбележи това обстоятелство и причините, поради които те не са били предадени на председателя на комисията, а на друг неин член.

Ако в деня на референдума не се яви председателят/секретарят на секционната избирателна комисия, но е налице кворум, няма пречка да се разпечата изборното помещение и да се пристъпи към гласуване.