Начало » За граждани » Гласуване в България » Какво да направя ако не съм включен в избирателния списък

Търсене

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Какво да направя ако не съм включен в избирателния списък

Гласоподавателят може да поиска дописване в съответния избирателен списък, като:

а) до 25.01.2013 г. вкл., е необходимо да подаде заявление по образец до кмета на съответната община, район или кметство за дописване в избирателен списък .

Ако гласопадавателят има право да гласува в Националния референдум на 27.01.2013 г., общинската администрация го дописва в избирателния списък.

Отказът за дописване се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред районния съд до два дни от съобщаването му. Съдът разглежда жалбата в открито заседание, в срок до два дни от постъпването й, като се произнася незабавно, а решението не подлежи на обжалване.

б) в деня на изборите е необходимо да поиска пред СИК по постоянен адрес да бъде дописан в избирателния списък. Отказът на СИК да извърши дописване може да се обжалва пред РИК, която се произнася по жалбата незабавно, а решението не подлежи на обжалване.