Начало » За граждани » Гласуване в България » Промени в избирателния списък – дописване, грешки, настоящ адрес

Търсене

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Промени в избирателния списък – дописване, грешки, настоящ адрес

Какво може да направи гласопадавател, ако установи непълноти или грешки в обявените и публикувани избирателни списъци?

Гласоподавателят може да поиска отстраняване на непълнотите или грешките в тези избирателни списъци чрез подаване на писмено заявление до съответния кмет на община, район или кметство в срок до 7 дни преди изборния ден.

Кметът на общината или района или кметството разглежда заявлението в срок до два дни и се произнася по него с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.

Решението може да се обжалва пред районния съд в срок до два дни от обявяването му. Съдът разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до два дни от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Гласоподавател, който има регистрация по настоящ адрес, която е различна от регистрацията по постоянен адрес (по лична карта) и желае да гласува по настоящ адрес трябва да подаде заявление по образец до кмета на общината не по-късно от 14 дни преди деня на референдума - 12 януари 2013 г.