Начало » За граждани » Гласуване в България » Избирателен списък и проверка в него

Търсене

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Избирателен списък и проверка в него

Как се съставят избирателните списъци

Избирателните списъци се съставят от общинските администрации, в които се води регистър на населението, поотделно за всяка избирателна секция по постоянен адрес на избирателите, които имат право да гласуват в националния референдум. Имената на гласоподавателите се подреждат по азбучен ред.

Какво е значението на избирателните списъци?

Включването на гласоподавателите в избирателните списъци е необходимо и задължително условие за гласуване в националния референдум. Ако избирател не е включен или дописан в съответния избирателен списък, той няма да бъде допуснат да гласува.

Къде се обявяват и публикуват избирателните списъци?

Избирателните списъци се обявяват на видно и общодостъпно място в района на съответната избирателна секция в общината или кметството не по-късно от 40 дни преди изборния ден - 18 декември 2012 г.

Избирателните списъци се публикуват:

а) на интернет страницата на съответната община;

б) на интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството www.grao.bg