Начало » За граждани » Гласуване на хора с увреждания » Гласуване с придружител

Търсене

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Гласуване с придружител

Когато гласоподавателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията, въз основа на документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ увреждането, може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от гласоподавателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

Копие от документа на ТЕЛК (НЕЛК) се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него.

Когато гласоподавателят не разполага с документ на ТЕЛК (НЕЛК), по изключение с решение на комисията може да бъде допуснат да гласува с придружител.

Важно! Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама гласоподаватели. Съгласно закона лице, което е било придружител на повече от двама избиратели в една и съща или в различни избирателни секции, се наказва с глоба от 2000 лв. 

Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, на коалиция от партии,  на инициативния комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС, на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция или наблюдател не може да бъде придружител.