Начало » За граждани » Гласуване на хора с увреждания » Гласуване с подвижна избирателна урна

Търсене

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Гласуване с подвижна избирателна урна

Кой има право да гласува с подвижна избирателна урна?

Право да гласуват с подвижна избирателна урна имат гласоподавателите с трайни увреждания, които са от такъв характер, че да не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение. Законът изисква уврежданията да са удостоверени с документ на ТЕЛК/НЕЛК.

Важно! С подвижна избирателна урна може да гласува само този член на семейството, който е подал заявление в срок и е вписан в Списъка за гласуване с подвижна избирателна урна.

Как да се упражни правото за гласуване с подвижна избирателна урна?

Не по-късно от 30 дни преди изборния ден (до 27 януари 2012 г., включително) трябва да се подаде заявление по образец до общинската администрация по постоянен адрес - отразения в личната карта.

Когато желаете да гласувате с подвижна избирателна урна по настоящия си адрес е необходимо преди да подадете заявление за гласуване с подвижна избирателна урна да сте подали заявление за гласуване по настоящ адрес преди 27 януари 2012 г. В този случай заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се подава до общинската администрация по настоящ адрес.

В деня на референдума

На 27 януари 2013 г. членове на подвижната секционна избирателна комисия ще посетят дома на гласоподавателите, заявили че ще гласуват с подвижна избирателна урна.

Гласоподавателят получава бюлетина и празен плик, след което той се оставя сам в стаята. Тогава гласоподавателят отбелязва своя вот като:

  • изписва само и единствено знака „Х" с химикал, пишещ със син цвят в квадратчето с избрания отговор;
  • поставя бюлетината в плика;
  • затваря го добре, излиза от кабината и пуска плика в урната;

подписва се срещу името си в избирателния списък, след което получава обратно документа си за самоличност.

След това гласоподавателят дава знак, че е готов, членовете на комисията влизат, гласопадавателят пуска плика в урната, подписва се в списъка и получава обратно документа си за самоличност.

Невалидни са бюлетини, при които:

  • знакът „Х" не е изписан с химикал, пишещ със син цвят;
  • бюлетината е зачертана изцяло или не е зачертан отговор (празна бюлетина) или са зачертани и двата отговора.
  • в плика има поставени други предмети освен бюлетината;
  • върху бюлетината има отбелязани други знаци или символи ;
  • бюлетината е намерена в урната без плик.