Начало » За РИК/СИК » Методически указания за РИК и СИК в страната » Общи положения

Търсене

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Общи положения

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

На основание чл. 7, ал. 1 и § 2 от ПЗР от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) и във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1-3 от Изборния кодекс (ИК) Централната избирателна комисия (ЦИК) изпълнява функциите на Централна комисия за произвеждане на национален референдум и има правомощия да следи за изпълнението на ЗПУГДВМС и ИК, както и да осъществява методическо ръководство и контрол за законност върху работата на избирателните комисии.

Настоящите Методически указания, издадени на основание посочените по-горе правомощия, целят да дадат възможност и да гарантират точното и еднакво тълкуване и прилагане на ЗПУГДВМС и ИК от избирателните комисии и от всички организации и лица, които участват в подготовката и произвеждането на националния референдум.

В чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България е установен принципът, че гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на Република България към деня на насрочване на референдума.

Под деня на насрочване на националния референдум на 27 януари 2013 г. се разбира  9 ноември 2012 г. - датата на обнародване на указа на Президента за определяне датата на произвеждане на референдума в „Държавен вестник".