Начало » Актуална информация

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Актуална информация05.02.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с публикации в пресата Централната избирателна комисия съобщава, че на сайта ѝ www.cik.bg, секция „Референдум“, раздел „Информация“, е публикуван анализ на несъответствията при попълване на т. 2 и 3 от секционните протоколи при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
30.01.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ
Относно: графиката за активността на гласуване на територията на РИК № 25 - София

Всички районни избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК и обобщена от РИК за всяка област справка.

Данните в графиката за активността за гласуване на територията на РИК № 25 - София са подадени от РИК № 25 - София, както следва:

До 10 часа

До 13 часа

До 17 часа

8095

39 323

84 510

По окончателни данни броят на гласувалите в РИК № 25 е 83 194 гласоподаватели.
29.01.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия с Решение № 148-НР от 29 януари 2013 г. обяви резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г. с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?" съобразно обобщените данни от гласуването в цялата страна, включително в дипломатическите и консулските представителства на Република България.

Броят на участвалите в гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г. граждани според броя на намерените в урните пликове е 1 405 463 и е по-малък от броя на участвалите в последните избори за народни представители на 5 юли 2009 г. гласоподаватели, който е 4 345 450.

Гражданите с избирателни права в националния референдум са 6 950 900. В националния референдум са гласували 1 405 463 гласоподаватели, представляващи 20.22 на сто от гражданите с избирателни права, от които с отговор „да" са гласували 851 757 граждани, което е повече от половината от броя на участвалите в националния референдум, поради което е налице хипотезата на чл. 23, ал. 3 от ЗПУГДВМС. След влизане в сила на Решение № 148-НР от 29 януари 2013 г. то следва да бъде изпратено на Народното събрание на Република България. Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.
28.01.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Понастоящем в Централната избирателна комисия се въвеждат данните от екземплярите на протоколите на СИК предназначени за ЦИК.

Към 16,30 часа на 28.01.2013 г. „Информационно обслужване" АД остава да въведе данни от секционните протоколи от 5 районни избирателни комисии.

След приключване на въвеждането на данните от всичките 31 РИК Централната избирателна комисия ще вземе решение, с което ще обобщи данните за цялата страна и ще обяви резултатите от гласуването на националния референдум, произведен на 27 януари 2013 г.

Крайният срок, в който ЦИК трябва да обяви решението си, е три дни след приключване на гласуването.
27.01.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

От информация на интернет страницата на Столична община е видно, че могат да се подават заявки от 9,00 до 17,00 ч. на 27 януари 2013 г. към звено за специализиран транспорт на трудно подвижни лица на територията на гр. София:

02/93 77 580, 02/90 41 351 и 0800 20 720.
25.01.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че в деня за размисъл на 26 януари 2013 г. и в деня за гласуване на 27 януари 2013 г. не се провежда агитация по поставения въпрос на националния референдум.

Молим участниците в информационно-разяснителната кампания, всички граждани и медиите (ефирни, електронни и печатни) да се въздържат от провеждане на агитация и да не я отразяват.

Резултатите от exit poll могат да бъдат оповестявани след 19,00 ч. на 27 януари 2013 г.

Брифингът на ЦИК ще се проведе на 27 януари 2013 г. от 13,30 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І", вход откъм Ларгото, фоайе на зала „Света София".
25.01.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

В Централната избирателна комисия са постъпили уведомления от представителите на инициативните комитети, представлявани от Стефан Воденичаров, Иван Иванов и Мария Капон и от 76 народни представители от ПП „ГЕРБ", че техните представители, които имат право да присъстват в помещенията за гласуване на 27 януари 2013 г., ще бъдат с пълномощни, подписани от следните лица:

Инициативен комитет, представляван от Стефан Воденичаров:

Янаки Стоилов и Явoр Куюмджиев

 

76 народни представители:

Доброслав Дилянов Димитров

 

Инициативен комитет, представляван от Иван Иванов:

Димитър Георгиев Стойчев 01 Благоевград
Станка Василева Рускова-Кирязова 02 Бургас
Любомир Баев Роев 03 Варна
Мавроди Евстатиев Калейнски 04 Велико Търново
Стефан Венков Спасов 04 Велико Търново
Цветан Младенов Лилков 05 Видин
Владислава Тошева Лакова 06 Враца
Асен Петков Найденов 07 Габрово
Милко Иванов Басарков 07 Габрово
Ивайло Петров Евдокимов 08 Добрич
Стоян Георгиев Стоянов 09 Кърджали
Анета Николаева Дончева 10 Кюстендил
Иван Христов Пипонов 10 Кюстендил
Тодор Христов Пеев 11 Ловеч
Надя Ангелова Горанова 12 Монтана
Антоанета Иванова Коцина 12 Монтана
Катерина Георгиева Гешева 13 Пазарджик
Мария Маринова Иванова 14 Перник
Йордан Георгиев Децов 15 Плевен
Кирил Валентинов Янкулов 16 Пловдив-град
Борислава Христова Тонева 17 Пловдив-област
Теодор Борисов Ролев 18 Разград
Евгений Николаев Хараламбиев 19 Русе
Неделчо Кирилов Жейнов 20 Силистра
Георги Петров Мавродиев 21 Сливен
Зарко Филипов Маринов 22 Смолян
Ива Юлиянова Лазарова 23 София
Георги Росенов Антонов 24 София
Бонка Сергеева Василева 25 София
Богдан Георгиев Мавродиев 26 Софийска област
Светла Неделчева Карастоянова 27 Стара Загора
Елена Димитрова Дамянова 28 Търговище
Недялко Тодоров Делчев 29 Хасково
Анета Цветанова Георгиева 30 Шумен
Васил Гочев Тодоров 30 Шумен
Стоян Йорданов Стоянов 31 Ямбол

Инициативен комитет, представляван от Мария Капон:

Анатоли Дамянов Асенов
24.01.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно писмо на главния директор на ГД „ГРАО" в МРРБ с изх. № 92-00-46/18.01.2013 г. и получено в ЦИК на 22 януари 2013 г. относно избирателните списъци за гласуване на националния референдум на 27 януари 2013 г. данните към 18 януари 2013 г. са, както следва:

- общ брой гласоподаватели, включени в избирателните списъци за националния референдум на 27 януари 2013 г. - 6 949 120.

- Общ брой на заличените лица от избирателните списъци - 16 197.

От тях:

1. изтърпяващи наказание лишаване от свобода - 7315;

2. под запрещение - 7102;

3. заявили желание да гласуват в чужбина по данни от МВнР - 1773;

4. с издадени удостоверения за гласуване на друго място - 7.

- Общ брой гласоподаватели, подали искане за гласуване по настоящ адрес - 23 265.

 
24.01.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

В случай, че в деня преди датата на произвеждане на референдума не се яви председателят на секционната избирателна комисия за получаване на книжата и материалите за гласуване, съответният член на РИК, който е определен с решение на комисията да ги предаде, следва да осъществи връзка с неявилото се лице и да го прикани да си яви, за да ги получи. Ако председателят на СИК не може да се яви, няма пречка книжата и материалите за гласуване да бъдат предадени и на секретаря, респективно на явилия се член на СИК, като изрично в протокола за предаване се отбележи това обстоятелство и причините, поради които те не са били предадени на председателя на комисията, а на друг неин член.

Ако в деня на референдума не се яви председателят/секретарят на секционната избирателна комисия, но е налице кворум, няма пречка да се разпечата изборното помещение и да се пристъпи към гласуване.
24.01.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Пресконференциите на инициативните комитети и 76-те народни представители, регистрирани за участие в националния референдум на 27 януари 2013 г., ще се провеждат в Националния Пресклуб на БТА, бул. „Цариградско шосе" № 49.

За всички въпроси, свързани с акредитации, се обръщайте към БТА.
24.01.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ НА 27.01.2013 Г. И ПРОВЕРКА В ТЯХ

 

Избирателните списъци за гласуване в Националния референдум на 27.01.2013 г. са обявени на видно и общодостъпно място в района на съответната избирателна секция в общината или кметството от 18 декември 2012 г.

Избирателните списъци са публикувани на интернет страницата на всяка община.

Всеки може да направи справка в тях по един от следните начини:

Сайтът предоставя възможности на гражданите и общинските администрации да правят справки в избирателните списъци.

  • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 

  • Чрез стационарен или мобилен телефон

 

Избира се 0800 1 4726 („0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

  • Като провери списъка на мястото на обявяването му или на интернет-страницата на общината.