Начало » За граждани » Гласуване в дипломатическо или консулско представителство » Как да гласувам в дипломатическо или консулско представителство

Търсене

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Как да гласувам в дипломатическо или консулско представителство

Начало и край на деня на референдума

Денят на референдума започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.

Какви документи да представи гласоподавателя, за да бъде допуснат да гласува

Гласоподавателят представя документ за самоличност („задграничен" паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация по образец.

Ако срокът за валидност на документа за самоличност е изтекъл?

Когато срокът за валидност на паспорта или личната карта на гласоподавателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за продължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта.

Удостоверението се предава на секционната избирателна комисия и се прилага към избирателния списък, като в графа "Забележки" секционната избирателна комисия вписва номера и датата на удостоверението.

Гласуването се извършва с бяла бюлетина, която съдържа:

 • Въпросът „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?" и
 • възможните отговорите - „да" и „не".

Гласоподавателят получава от СИК по една бюлетина и по един плик.

В кабината за гласуване гласоподавателят гласува като:

 • изписва само и единствено знака „Х" с химикал, пишещ със син цвят в квадратчето с избрания отговор;
 • поставя бюлетината в плика;
 • затваря го добре, излиза от кабината и пуска плика в урната;
 • подписва се срещу името си в избирателния списък, след което получава обратно документа си за самоличност и напуска изборното помещение.

Невалидни са бюлетини, при които:

 • знакът „Х" не е изписан с химикал, пишещ със син цвят;
 • бюлетината е зачертана изцяло или не е зачертан отговор (празна бюлетина) или са зачертани и двата отговора.
 • в плика има поставени други предмети освен бюлетината;
 • върху бюлетината има отбелязани други знаци или символи;
 • бюлетината е намерена в урната без плик.

Правила за отбелязване на вота

Гласоподавателят трябва да изрази избора си само и единствено чрез знак „Х" с химикал, пишещ със син цвят като:

 • поставя само един знак „Х" в само едно квадратче, в което е изписан отговора на въпроса;
 • не вписва в бюлетината никакви други специални символи - букви, цифри или други знаци, думи и рисунки;
 • не поставя в плика с бюлетината каквито и да било други предмети.

Неизпълнението на тези изисквания води до недействителност на вота на гласоподавателите и не се брои при определянето на резултатите от гласуването.