Начало » За граждани » Гласуване в дипломатическо или консулско представителство » Избирателния списък за произвеждане на национален референдум в дипломатическо или консулско представителство на Република България

Търсене

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Избирателния списък за произвеждане на национален референдум в дипломатическо или консулско представителство на Република България

Обявяване на списъците

Списъците на лицата, заявили желание да гласуват в дипломатическо или консулско представителство на Република България, се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България не по-късно от 8 януари 2013 г. (не по-късно от 18 дни преди датата на референдума) на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото или консулското представителство.

В обявените списъци ще се съдържат трите имена на гласоподавателя, както и номера и адреса на избирателната секция, в която ще гласува.

Лицата, включени в Списъците за гласуване в дипломатическо или консулско представителство се заличават от Избирателниет списъци по постоянния им адрес.

Проверка в списъците

Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България осигуряват възможност всеки гласоподавател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер. Предстои допълнителна информация.  

Можете да проверите дали сте включен в списъците тук.

Дописване

Невключени в Избирателния списък за произвеждане на национален референдум в дипломатическо или консулско представителство на Република България български граждани с избирателни права, явили се да гласуват в деня на референдума, се вписват от секционната избирателна комисия в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата).