Начало » Решения

Търсене

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решения

Решение № 13-НР/20.11.2012
ОТНОСНО: допълнение на т. 15 от Решение № 10-НР от 14 ноември 2012 г. на Централната избирателна комисия

Решение № 12-НР/19.11.2012
ОТНОСНО: начина на обявяването на решенията на районните избирателни комисии за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 11-НР/19.11.2012
ОТНОСНО: определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в Република България и в дипломатическите и консулските представителства на Република България за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 10-НР/14.11.2012
ОТНОСНО: условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в дипломатическите и консулските представителства на Република България; образуване на избирателните секции, съставяне и изготвяне на избирателните списъци за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 9-НР/14.11.2012
ОТНОСНО: приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 8-НР/13.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на райони избирателни комисии (РИК) за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 7-НР/13.11.2012
ОТНОСНО: приемане на хронограма за национален референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 6-НР/12.11.2012
ОТНОСНО: утвърждаване образците на книжа за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 5-НР/12.11.2012
ОТНОСНО: регистрация на застъпници на алтернативната позиция в ЦИК за участие в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 4-НР/09.11.2012
ОТНОСНО: начина на приемане на решения от Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии относно произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 3-НР/09.11.2012
ОТНОСНО: съобщаване на решенията на ЦИК относно произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 2-НР/09.11.2012
ОТНОСНО: определяне на деня на насрочване на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 1-НР/09.11.2012
ОТНОСНО: номерацията на решенията на ЦИК относно произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8