Начало » За граждани

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

За граждани

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ГЛАСУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ

НА 27 ЯНУАРИ 2013 Г. ПО ВЪПРОСА: „ДА СЕ РАЗВИВА ЛИ ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА ЯДРЕНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА?"

ГЛАСУВАНЕТО ЗАПОЧВА В 6,00 ч. И ЗАВЪРШВА В 19,00 ч.

КАК СЕ ГЛАСУВА В НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ?

Гласуването се извършва с бяла бюлетина, която съдържа:

„Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?" и

възможните отговори - „да" и „не".

Гласоподавателят получава от СИК по една бюлетина и по един плик.

В кабината за гласуване гласоподавателят гласува, като:

 • изписва само и единствено знака „Х" с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето с избрания отговор;
 • поставя бюлетината в плика;
 • затваря го добре, излиза от кабината и пуска плика в урната;
 • подписва се срещу името си в избирателния списък, след което получава обратно документа си за самоличност и напуска изборното помещение.

Невалидни са бюлетини, при които:

 • знакът „Х" не е изписан с химикал, пишещ със син цвят;
 • бюлетината е зачертана изцяло или не е зачертан отговор (празна бюлетина) или са зачертани и двата отговора.
 • в плика има поставени други предмети освен бюлетината;
 • върху бюлетината има отбелязани други знаци или символи;
 • бюлетината е намерена в урната без плик.

 

ПРАВИЛА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ВОТА

Гласоподавателят трябва да изрази избора си само и единствено чрез знак „Х" с химикал, пишещ със син цвят като:

 • поставя само един знак „Х" в само едно квадратче, в което е изписан отговорът на въпроса;
 • не вписва в бюлетината никакви други специални символи - букви, цифри или други знаци, думи и рисунки;
 • не поставя в плика с бюлетината каквито и да било други предмети.

 

ПРАВА НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ В ДЕНЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ

 

 • да иска дописване в избирателния списък, ако има право да гласува и не е включен в избирателния списък, предоставен на СИК;
 • да обжалва пред районната избирателна комисия (РИК) решението на СИК за недопускане до гласуване. Районната избирателна комисия следва да се произнесе незабавно, като решението й не подлежи на обжалване;
 • да иска точното вписване на данните от документа му за самоличност в избирателните списъци от член на СИК;
 • да получи само един плик и само една бюлетина;
 • да върне сгъната сгрешената при поставянето на знака, изразяващ неговия вот, бюлетина и да получи от член на СИК нова бюлетина за гласуване. Това право се предоставя на гласоподавателя само веднъж;
 • да обжалва пред РИК други незаконосъобразни решения и действия на СИК, накърняващи правото му да гласува. РИК се произнася по тях незабавно, до един час от постъпване на жалбата и преди края на деня за гласуване; решението се обявява незабавно и не подлежи на обжалване;
 • гласоподавател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

 

 

 

В ДЕНЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ Е ЗАБРАНЕНО:

 • изнасянето на бюлетини извън изборното помещение;
 • гласуването извън изборното помещение освен в случаите на гласуване с подвижна избирателна урна;
 • показването на бюлетината с начина на гласуване;
 • заснемане на начина на гласуване, като се използват мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника;
 • да се гласува в кабината за гласуване в присъствието на други лица, освен в случаите на разрешено гласуване с придружител на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението;
 • да се влиза в помещението с оръжие и/или предмети, опасни за живота и здравето на гражданите;
 • да се извършват действия пред и в изборното помещение, които накърняват добрите нрави и обществения ред.

Нарушителите се наказват с глоба до 2000 лева.

Престъпление е:

 • да се гласува при липса на право;
 • да се гласува повече от един път;
 • да се купува или продава глас.

Формуляри, образци и подробна информация може да намерите в интернет страницата на ЦИК www.cik.bg.

 


Обръщение на пресцентъра на МВР

Разяснителната кампания на ЦИК за националния референдум на 27 януари 2013 г. се извършва със съдействието на:

 • ЕГО ПОЛИТИКО;
 • ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА;
 • КОРЕКТИВИ