Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 152-НР/06.02.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 152-НР
София, 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Постъпил е сигнал с вх. № 08 от 27.01.2013 г. от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов", излъчено по Българската национална телевизия в деня на произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г. Подателят на сигнала твърди, че в горното предаване „С израза който е против развитието на ядрената енергетика да гласува с „не", който е за развитие на ядрената енергетика да гласува с „да". Според господин Тодоров въпросът на референдума е съвсем друг - за развитие на ядрената енергетика чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала, като така според същия се агитира за гласуване с отговор „да" и хората, които са за развитие на ядрената енергетика чрез изграждането на допълнителна мощност в АЕЦ „Козлодуй".

Централната избирателна комисия изиска от Българската национална телевизия запис на въпросното предаване, като същият е представен на електронен носител с придружително писмо с вх. № НР-770 от 01.02.2013 г.

След подробен преглед на записа от предаването „Денят започва в неделя с Георги Любенов" Централната избирателна комисия прие, че в изразите, употребени от водещия на предаването, не се съдържа агитация в полза на един от двата отговора по въпроса на националния референдум на 27 януари 2013 г. Излъчените кадри в предаването нямат характер на призив да се подкрепи една от двете тези по националния референдум, а имат информационен характер по отношение на това, че в същия ден се произвежда националният референдум, както и съставляват архивни кадри от по-рано произвеждани национални референдуми.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 133 и чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НЕ УСТАНОВИ нарушение по чл. 133, ал. 5 от ИК по сигнал с вх. № 08 от 27.01.2013 г. от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов", излъчено по Българската национална телевизия в деня на произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 06.02.2013 в 22:18 часа

Всички решения