Начало » Решения

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решения

Решение № 153-НР/12.03.2013
ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР/06.02.2013
ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР/04.02.2013
ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

Решение № 150-НР/04.02.2013
ОТНОСНО: жалба от Явор Куюмджиев – упълномощен представител на инициативния комитет от граждани, инициирал националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 149-НР/30.01.2013
ОТНОСНО: жалба от Румен Йорданов Петков – пълномощник на Стефан Борисов Воденичаров – председател на инициативния комитет, инициирал националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 148-НР/29.01.2013
ОТНОСНО: обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 27 януари 2013 г. национален референдум

Решение № 147-НР/29.01.2013
ОТНОСНО: обобщаване данните за цялата страна от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 146-НР/28.01.2013
ОТНОСНО: Публикуване на числовите данни от извлеченията на протоколите на секционните избирателни комисии от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г. и числовите данни от протоколите на секционните избирателни комисии от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 145-НР/28.01.2013
ОТНОСНО: Въвеждането на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в РИК, от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г. и анализа на разликите

Решение № 144-НР/27.01.2013
ОТНОСНО: обявяване края на деня за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 143-НР/27.01.2013
ОТНОСНО: жалба от Рая Петкова, упълномощен представител на инициативния комитет на граждани, инициирали националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 142-НР/27.01.2013
ОТНОСНО: жалба на Веселин Любомиров Гъжев, упълномощен представител на инициативния комитет на граждани, инициирали националния референдум на 27 януари 2013 г., срещу действия на представители на РИК № 24 – София-град, при предаване на книжата и материалите за гласуване в деня преди провеждане на националния референдум

Решение № 141-НР/27.01.2013
ОТНОСНО: жалба на Борка Тодорова Паракозова, упълномощен представител на инициативния комитет на граждани, инициирали националния референдум на 27 януари 2013 г., срещу отказ от 27.01.2013 г. на председателя на РИК № 24 – София-град, да бъде допусната до помещението на районната избирателна комисия във време извън провеждане на заседанията й

Решение № 140-НР/27.01.2013
ОТНОСНО: жалба на Калоян Драгомиров Паргов срещу решение № 56 НР от 25.01.2013 г. на РИК № 25 – София-град

Решение № 139-НР/27.01.2013
ОТНОСНО: жалба на Калоян Драгомиров Паргов срещу решение № 46 НР от 25.01.2013 г. на РИК № 23 – София-град

Решение № 138-НР/27.01.2013
ОТНОСНО: промяна в Решение № 114-НР от 16 януари 2013 г. на ЦИК

Решение № 137-НР/25.01.2013
ОТНОСНО: промяна в Решение № 114-НР от 16 януари 2013 г. на ЦИК

Решение № 136-НР/25.01.2013
ОТНОСНО: жалба на Борис Йорданов Кирилов срещу решение № 14 НР от 18.12.2012 г. на РИК № 26 – Софийска област

Решение № 135-НР/25.01.2013
ОТНОСНО: промяна в Решение № 114-НР от 16 януари 2013 г. на ЦИК

Решение № 134-НР/24.01.2013
ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА-БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 133-НР/24.01.2013
ОТНОСНО:  регистрация на сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО“ за участие с наблюдатели при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 132-НР/24.01.2013
ОТНОСНО:  промяна в състава на Районна избирателна комисия – Благоевград, област Благоевград, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 131-НР/23.01.2013
ОТНОСНО: промени и поправки на технически грешки в Решение № 114-НР от 16 януари 2013 г. на ЦИК

Решение № 130-НР/23.01.2013
ОТНОСНО: поправки на технически грешки в Решение № 114-НР от 16 януари 2013 г. на ЦИК

Решение № 129-НР/22.01.2013
ОТНОСНО: регистрация на сдружение „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ И МЛАДЕЖИТЕ“ за участие с наблюдатели при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 128-НР/22.01.2013
ОТНОСНО: искане за регистрация на международен наблюдател при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 127-НР/22.01.2013
ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия - Шумен, област Шумен, за националния референдум на 27 януари 2013 г

Решение № 126-НР/21.01.2013
ОТНОСНО: жалба от Светослав Николов във връзка с твърдения в кампанията за положителен вот на референдума за нова ядрена централа

Решение № 125-НР/21.01.2013
ОТНОСНО: изписването на номера на избирателната секция в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 124-НР/21.01.2013
ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ за участие с наблюдатели при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 123-НР/21.01.2013
ОТНОСНО: искане за регистрация на международни наблюдатели при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 122-НР/21.01.2013
ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка дали едно лице е било придружител на повече от двама гласоподаватели в една и съща или в различни секции в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 121-НР/21.01.2013
ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Изборния кодекс в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 120-НР/18.01.2013
ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЯТА“ за участие с наблюдатели при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 119-НР/18.01.2013
ОТНОСНО: относно организацията на гласуване на националния референдум на 27 януари 2013г. в село Яворово, област Стара Загора

Решение № 118-НР/18.01.2013
ОТНОСНО: приемане на оперативен план за организацията на работата в ЦИК в деня на националния референдум на 27 януари 2013 г. и приемането от РИК на изборните книжа и материали относно резултатите от референдума

Решение № 117-НР/17.01.2013
ОТНОСНО: участието на 76-те народни представители в деня на референдума – 27 януари 2013 г.

Решение № 116-НР/17.01.2013
ОТНОСНО: приемане на Методически указания за секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 115-НР/17.01.2013
ОТНОСНО: изменение на Решение № 104-НР от 7 януари 2013 г. на ЦИК

Решение № 114-НР/16.01.2013
ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии в населените места, в които се намират дипломатически и консулски представителства на Република България, за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г. и поправки на технически грешки в Решение № 109-НР от 14 януари 2013 г. на ЦИК

Решение № 113-НР/16.01.2013
ОТНОСНО: жалба от Левент Исмаилов Исмаилов – упълномощен представител на ПП „ДПС“, срещу решение № 7-НР от 15.12.2012 г. на РИК № 19 – Русе, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Сливо поле, област Русе

Решение № 112-НР/16.01.2013
ОТНОСНО: разрешаване на „АЛФА РИСЪРЧ“ ООД да извърши социологическо проучване по метода „Еxit Poll“ на гласовете на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 111-НР/16.01.2013
ОТНОСНО: регистрация на сдружение „КОРЕКТИВИ“ за участие с наблюдатели при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 110-НР/14.01.2013
ОТНОСНО: разрешаване на „СОВА 5” АД (търговска марка СОВА ХАРИС) да извърши изследване на изхода (еxit рoll) и паралелно преброяване на гласовете (estimation) на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 109-НР/14.01.2013
ОТНОСНО: назначаване съставите на секционните избирателни комисии в населените места, в които се намират дипломатически и консулски представителства на Република България, за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 108-НР/11.01.2013
ОТНОСНО: регистрация на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА ИНИЦИАТИВА“ за участие с наблюдатели при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 107-НР/11.01.2013
ОТНОСНО: разрешаване на „БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС” АД да извърши изследване от типа „Exit Poll” и паралелно преброяване на гласовете на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 106-НР/11.01.2013
ОТНОСНО: регистрация на фондация „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ“ за участие с наблюдатели при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 105-НР/11.01.2013
ОТНОСНО: разрешаване на „АФИС” ООД да извършва социологически проучвания в деня на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 104-НР/07.01.2013
ОТНОСНО: получаване и обработване на данните от гласуването в дипломатическите и консулските представителства на Република България на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 103-НР/04.01.2013
ОТНОСНО: опаковане и предаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколите за отчитане на изборните резултати и останалите книжа и материали от СИК на РИК и общинската администрация и съхранение на книжата и материалите

Решение № 102-НР/04.01.2013
ОТНОСНО: определяне на населените места, в които се намират дипломатически и консулски представителства на Република България и в които ще се образуват секции за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 101-НР/03.01.2013
ОТНОСНО: жалба от Маргарита Асенова Стоилова – упълномощен представител на „Коалиция за България”, срещу решение № 24-НР от 20.12.2012 г. на РИК № 17 – Пловдив, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Асеновград, област Пловдив

Решение № 100-НР/28.12.2012
ОТНОСНО: жалба от Кирчо Георгиев Карагьозов – упълномощен представител на коалиция „Коалиция за България“, против решение № 9-НР от 17.12.2012 г. на РИК – Ямбол, за назначаване на СИК в община „Тунджа“

Решение № 99-НР/28.12.2012
ОТНОСНО: жалби от Румен Данчев Банков – упълномощен представител на „Коалиция за България“, и Ерол Неджибов Юмеров – упълномощен представител на ПП „ДПС“, двете против решение № 10-НР от 18.12.2012 г. на РИК – Ямбол, за назначаване на СИК в община Ямбол

Решение № 98-НР/28.12.2012
ОТНОСНО: жалба от Мария Иванова – упълномощен представител на „Коалиция за България”, срещу решение № 11-НР от 18.12.2012 г. на РИК – Ямбол, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Стралджа, област Ямбол

Решение № 97-НР/28.12.2012
ОТНОСНО: жалба от Зарко Филипов Маринов – упълномощен представител на „Синята коалиция”, срещу решение № 15-22 НР от 17.12.2012 г. на РИК – Смолян, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Неделино, област Смолян

Решение № 96-НР/27.12.2012
ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия – Сливен, област Сливен, за националния референдум на 27 януари 2012 г.

Решение № 95-НР/27.12.2012
ОТНОСНО: определяне на резултатите от конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 94-НР/21.12.2012
ОТНОСНО: одобряване на споразумение, подписано от генералния директор на БНР и представители на участниците в информационно-разяснителната кампания

Решение № 93-НР/21.12.2012
ОТНОСНО: одобряване на споразумение, подписано от генералния директор на БНТ и представители на участниците в информационно-разяснителната кампания

Решение № 92-НР/20.12.2012
ОТНОСНО: назначаване, състави и правомощия на СИК в дипломатическите и консулските представителства на Република България при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 91-НР/19.12.2012
ОТНОСНО: регистрация на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ” за участие с наблюдатели при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 90-НР/19.12.2012
ОТНОСНО: определяне чрез жребий на реда за представяне на участниците в информационно-разяснителната кампания за национален референдум на 27 януари 2013 г. в програмите на БНТ и БНР

Решение № 89-НР/07.01.2013
ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия – Силистра, област Силистра, за националния референдум на 27 януари 2012 г.

Решение № 88-НР/14.12.2012
ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 21-НР от 26 ноември 2012 г. на ЦИК

Решение № 87-НР/14.12.2012
ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 44-НР от 26 ноември 2012 г. на ЦИК

Решение № 86-НР/14.12.2012
ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на участниците в информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 27 януари 2013 г. в програмите на БНТ и БНР

Решение № 85-НР/14.12.2012
ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 84-НР/13.12.2012
ОТНОСНО: изменение на Решение № 83-НР от 13 декември 2012 г. на ЦИК

Решение № 83-НР/13.12.2012
ОТНОСНО: определяне на работна група за отваряне и оценка на офертите на кандидатите за извършване на компютърна обработка на данните от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 82-НР/13.12.2012
ОТНОСНО: информационно-разяснителна кампания, провежданата по радио- и телевизионните оператори за национален референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 81-НР/13.12.2012
ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 27-НР от 26 ноември 2012 г. на ЦИК

Решение № 80-НР/12.12.2012
ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия – Благоевград, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 79-НР/12.12.2012
ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия - Добрич, област Добрич, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 78-НР/11.12.2012
ОТНОСНО: условията и реда за провеждане на информационно-разяснителната кампания за национален референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 77-НР/11.12.2012
ОТНОСНО: финансирането на информационно-разяснителна кампания по въпроса на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 76-НР/10.12.2012
ОТНОСНО: заличаване регистрацията на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция, регистриран с решение № 73-НР от 7 декември 2012 г.

Решение № 75-НР/10.12.2012
ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 48-НР от 27 ноември 2012 г. на ЦИК

Решение № 74-НР/10.12.2012
ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 44-НР от 26 ноември 2012 г. на ЦИК

Решение № 73-НР/07.12.2012
ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г., представляван от Борислав Димитров Сандов

Решение № 72-НР/07.12.2012
ОТНОСНО: отказ за регистриране на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г., представляван от Ангел Чавдаров Джамбазки

Решение № 71-НР/07.12.2012
ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г., представляван от Мария Василева Капон

Решение № 70-НР/07.12.2012
ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г., представляван от Иван Николаев Иванов

Решение № 69-НР/07.12.2012
ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 40-НР от 26 ноември 2012 г. на ЦИК

Решение № 68-НР/07.12.2012
ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия № 16 – Пловдив-град, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 67-НР/06.12.2012
ОТНОСНО: определяне на резултатите от конкурс за идея, сценарий и изработка на аудио-визуално произведение („видеоклип“) с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. по въпроса „Да се развива ли ядрена енергетика в България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?“

Решение № 66-НР/05.12.2012
ОТНОСНО: определяне на вида, цвета и размера на торбите, в които се поставят за съхранение избирателните списъци и останалите книжа и материали при произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 65-НР/05.12.2012
ОТНОСНО: единната номерация на удостоверенията за гласуване на друго място в националния референдум на 27 януари 2013 г. и начина на тяхната защита

Решение № 64-НР/04.12.2012
ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 34-НР от 26 ноември 2012 г. на ЦИК

Решение № 63-НР/04.12.2012
ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 24-НР от 26 ноември 2012 г. на ЦИК

Решение № 62-НР/04.12.2012
ОТНОСНО: приемане на Методически указания за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 61-НР/04.12.2012
ОТНОСНО: проверка на подписките с имена на гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 60-НР/03.12.2012
ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия № 24 – София-град, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 59-НР/03.12.2012
ОТНОСНО: условията и реда за участие на наблюдатели при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 58-НР/03.12.2012
ОТНОСНО: условията и реда за извършване на социологически проучвания в деня на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 57-НР/30.11.2012
ОТНОСНО: начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2012 г.

Решение № 56-НР/30.11.2012
ОТНОСНО: гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението

Решение № 55-НР/30.11.2012
ОТНОСНО: регистрация на районните избирателни комисии и на инициативните комитети като администратори на лични данни пред Комисията за защита на личните данни при произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 54-НР/29.11.2012
ОТНОСНО: условията и сроковете за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на данните от гласуването на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 53-НР/29.11.2012
ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 52-НР/28.11.2012
ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 39-НР от 26 ноември 2012 г. на ЦИК

Решение № 51-НР/28.11.2012
ОТНОСНО: утвърждаване на технически образец на бюлетината за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 50-НР/27.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Смолян, област Смолян, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 49-НР/27.11.2012
ОТНОСНО: образец на печат на районните избирателни комисии

Решение № 48-НР/27.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Русе, област Русе, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 47-НР/27.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Видин, област Видин, за националния референдум на 27 януари 2013г.

Решение № 46-НР/27.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Габрово, област Габрово, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 45-НР/27.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Хасково, област Хасково, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 44-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Кюстендил, област Кюстендил, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 43-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Сливен, област Сливен, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 42-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Добрич, област Добрич, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 41-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Ловеч, област Ловеч, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 40-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Кърджали, област Кърджали, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 39-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Шумен, област Шумен, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 38-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Враца, област Враца, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 37-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Пловдив-град, област Пловдив, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 36-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Пловдив-окръг, област Пловдив, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 35-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия № 26 – Софийска област, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 34-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия № 25 – София-град, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 33-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия № 24 – София-град, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 32-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия № 23 – София-град, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 31-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Бургас, област Бургас, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 30-НР/07.01.2013
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Ямбол, област Ямбол, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 29-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Пазарджик, област Пазарджик за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 28-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Монтана, област Монтана за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 27-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Благоевград, област Благоевград, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 26-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Варна, област Варна, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 25-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Перник, област Перник, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 24-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Стара Загора, област Стара Загора, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 23-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Силистра, област Силистра, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 22-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Търговище, област Търговище, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 21-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Разград, област Разград, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 20-НР/26.11.2012
ОТНОСНО: поправка в Приложение № 48 от образците на книжата за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 19-НР/25.11.2012
ОТНОСНО: приемане на Задание за участие в конкурс за идея, сценарии, и изработка на 3 (три) броя аудио-визуални произведения (“видеоклипове“) с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на националния референдум на 27януари 2013 г.

Решение № 18-НР/25.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Велико Търново, област Велико Търново, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 17-НР/23.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Плевен, област Плевен, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 16-НР/23.11.2012
ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии при произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 15-НР/21.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 14-НР/20.11.2012
ОТНОСНО: протокол-грама за гласуване в дипломатически и консулски представителства на Република България в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 13-НР/20.11.2012
ОТНОСНО: допълнение на т. 15 от Решение № 10-НР от 14 ноември 2012 г. на Централната избирателна комисия

Решение № 12-НР/19.11.2012
ОТНОСНО: начина на обявяването на решенията на районните избирателни комисии за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 11-НР/19.11.2012
ОТНОСНО: определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в Република България и в дипломатическите и консулските представителства на Република България за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 10-НР/14.11.2012
ОТНОСНО: условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в дипломатическите и консулските представителства на Република България; образуване на избирателните секции, съставяне и изготвяне на избирателните списъци за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 9-НР/14.11.2012
ОТНОСНО: приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 8-НР/13.11.2012
ОТНОСНО: назначаване на райони избирателни комисии (РИК) за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 7-НР/13.11.2012
ОТНОСНО: приемане на хронограма за национален референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 6-НР/12.11.2012
ОТНОСНО: утвърждаване образците на книжа за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 5-НР/12.11.2012
ОТНОСНО: регистрация на застъпници на алтернативната позиция в ЦИК за участие в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 4-НР/09.11.2012
ОТНОСНО: начина на приемане на решения от Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии относно произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 3-НР/09.11.2012
ОТНОСНО: съобщаване на решенията на ЦИК относно произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 2-НР/09.11.2012
ОТНОСНО: определяне на деня на насрочване на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 1-НР/09.11.2012
ОТНОСНО: номерацията на решенията на ЦИК относно произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.