Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 32-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 32-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия № 23 – София-град, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област София с вх. № НР-77 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение ръководните позиции в състава на Районната избирателна комисия № 23 - София-град. Първоначално за председателското място претендират ПП „ГЕРБ" и „Коалиция за България". ПП „ДПС" претендира за секретарско място и като алтернативно за заместник-председателско място. ПП „АТАКА" претендира за секретарско място и като алтернатива за заместник-председателско място. В края на консултациите всички участници с изключение на представителя на ПП „АТАКА" се съгласяват със следното разпределение: председателско място за ПП „ГЕРБ", заместник-председателско - за ПП „ДПС", и секретарско място за „Коалиция за България". Представителят на ПП „А7ТАКА" е подписал протокола с несъгласие. Приложено е особено мнение за представителя на „Коалиция за България" по отношение принципния въпрос за назначаване на нови районни избирателни комисии.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия № 23 - София-град, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Полина Василева Витанова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Лилия Евтимова Стратиева

 

СЕКРЕТАР:

Диана Нинова Тонова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Анжела Младенова Сотирова

 

 

Антоанета Захариева Крумова

 

 

Антон Иванов Арнаудов

 

 

Емил Тодоров Гълъбов

 

 

Йорданка Пенева Петкова

 

 

Славян Радославов Митов

 

 

Стоян Красимиров Кожухаров

 

 

Таня Андонова Дишлиева

 

 

Живка Василева Котева

 

 

Ани Елинова Карамфилова

 

 

Силвия Железчова Василева

 

 

Величка Йорданова Грънчарова

 

 

Любомир Петров Георгиев

 

 

Жельо Николов Желев

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 23:01 часа

Всички решения