Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 151-НР/04.02.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 151-НР
София, 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

Постъпил е сигнал по електронната поща на ЦИК с вх. № 33 от 27 януари 2013 г. от Вяра Петлешкова, в който се твърди, че в „рекламния каш" в предаването „Отговорът за АЕЦ", излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г., думата „да" е подчертана с черна черта за разлика от думата „не", което представлява манипулация.

След преглед на изискания от Нова телевизия запис на предаването „Отговорът за АЕЦ", получен в ЦИК на 31 януари 2013 г., се установи, че в предаването е използвана заставка, на която е изписана думата „отговорът" и над нея думите „да" и „не", като  думата „да" е подчертана поради използвания графичен дизайн. В предаването е бил обсъждан провеждащият се национален референдум, но не би могло да се търси връзка между заставката, от една страна, и въпросът, поставен на националния референдум с неговите отговори, от друга. Поради това не е налице агитация, включително скрита такава.

Предвид гореизложеното и на основание § 2 ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 133, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НЕ УСТАНОВИ нарушение по чл. 133, ал. 5 от Изборния кодекс във връзка с използваната заставка на предаването на Нова телевизия „Отговорът за АЕЦ", излъчено на 27 януари 2013 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.02.2013 в 17:53 часа

Всички решения