Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 89-НР/07.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 89-НР
София, 07.01.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия – Силистра, област Силистра, за националния референдум на 27 януари 2012 г.

Постъпило е писмо с вх. № НР-282/14.12.2012 г. с предложение от ПП „НДСВ", представлявана от Нели Гунева - областен председател на ПП „НДСВ" - Силистра. Предлага се на мястото на Желяна Димитрова Донева - член на РИК,  да бъде назначена Галя Стефанова Иванова. Към писмото са приложени: молба за освобождаване като член на РИК на Желяна Димитрова Донева; декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование, копие от личната карта на Галя Стефанова Иванова и  пълномощни.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка  с чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК - Силистра, Желяна Димитрова Донева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК  - Силистра, Галя Стефанова Иванова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.12.2012 в 21:14 часа

Всички решения