Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 119-НР/18.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 119-НР
София, 18.01.2013

ОТНОСНО: относно организацията на гласуване на националния референдум на 27 януари 2013г. в село Яворово, област Стара Загора

Постъпило е писмо с вх. № 585-НР на ЦИК от 18 януари 2013 г., подписано от кмета на община Стара Загора Живко Тодоров, с което ни уведомява, че съгласно указ на президента на Република България, обнародван в „Държавен вестник", бр. 5 от 18 януари 2013 г., са утвърдени нови граници на община Чирпан и община Стара Загора, област Стара Загора.

Във връзка с произвеждането на националния референдум на 27 януари 2013 г. Централната избирателна комисия е сезирана с въпроса следва ли да се предприемат действия избирателната секция, образувана от община Чирпан в село Яворово, да бъде закрита и да бъде образувана избирателна секция в село Яворово към община Стара Загора.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Образуваната секция в село Яворово, община Чирпан, запазва номера си, така както е определен със заповедта на кмета на община Чирпан, област Стара Загора.

Секционната избирателна комисия в село Яворово, област Стара Загора, да получи всички необходими книжа и материали за националния референдум на 27 януари 2013 г. от Общинска администрация - Чирпан, съвместно с представители на РИК - Стара Загора.

Секционната избирателна комисия в село Яворово, област Стара Загора, да бъде транспортирана до РИК - Стара Загора от Общинска администрация - Чирпан.

След предаване на протокола с резултатите от гласуването на РИК - Стара Загора и списъка за гласуването, останалите книжа и материали да бъдат предадени за съхранение на Общинска администрация - Чирпан.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.01.2013 в 20:40 часа

Всички решения