Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 72-НР/07.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 72-НР
София, 07.12.2012

ОТНОСНО: отказ за регистриране на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г., представляван от Ангел Чавдаров Джамбазки

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заявено от 5 гласоподаватели в състав: Карлос Арналдо Контрера, Юлиан Кръстев Ангелов, Красимир Дончев Каракачанов, Стефан Николаев Грънчаров, Ангел Чавдаров Джамбазки за регистриране на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г., която е заявена като „За независима българска енергетика срещу опитите България да попадне в чужда енергийна зависимост" с пояснението: „За защита българска ядрена енергетика като основен елемент на националната българска независимост. За строеж на АЕЦ „Белене" и нови мощности на АЕЦ „Козлодуй" под контрола на българската държава. Защитата на националния интерес изисква развитие на българската ядрена енергетика, за да не изпадне в енергийна икономическа зависимост от чужди държави".

Към заявлението са приложени следните документи: Решение за създаване на инициативен комитет, в което е формулирана позиция по въпроса на националния референдум, мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; декларация по образец (Приложение № 26 от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГВДМС и чл. 3, ал. 1 от ИК; декларация по образец (Приложение № 27 от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на заявената позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен за предвидените в ЗПУГДВМС и ИК; удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадена от съответната банка на лицето, представляващо инициативния комитет като застъпник на алтернативната позиция, която ще обслужва само кампанията в националния референдум; подписка, съдържаща трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на Република България и саморъчен подпис на 10 684 гласоподаватели.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със заявлението и решението от 15.11.2012 г. за създаване на инициативен комитет, представляван от Ангел Джамбазки, ведно с мотивите към решението, които по същество са идентични с мотивите, изложени от инициативния комитет от граждани по чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, представляван от член-кор. Стефан Воденичаров, инициирал националния референдум, намира, че не е налице основание за регистриране на инициативния комитет. Централната избирателна комисия установи, че изразената от заявителя позиция не е алтернативна, а идентична с тази на инициативния комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС.

Предвид горното Централната избирателна комисия намира, че не са налице изискванията на Раздел ІІ от Решение № 5-НР от 12 ноември 2012 г. на ЦИК във връзка с чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС, поради което

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

1.

Карлос Арналдо Контрера

 

2.

Юлиан Кръстев Ангелов

 

3.

Красимир Дончев Каракачанов

 

4.

Стефан Николаев Грънчаров

 

5.

Ангел Чавдаров Джамбазки

 

 

представляван от Ангел Чавдаров Джамбазки, като застъпник на алтернативната позиция при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 07.12.2012 в 20:56 часа

Всички решения