Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 65-НР/05.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 65-НР
София, 05.12.2012

ОТНОСНО: единната номерация на удостоверенията за гласуване на друго място в националния референдум на 27 януари 2013 г. и начина на тяхната защита

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 32 и чл. 49, ал. 2 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Удостоверенията за гласуване на друго място (Приложение № 10 от книжата за национален референдум) имат единна номерация за територията на цялата страна, която номерация се състои от следните елементи:

а) девет цифри, подредени в групи АА ВВ СС ХХХ, където;

АА е номерът на изборния район съгласно Указ № 113 от 28.04.2009 г., обн. ДВ, бр. 33 от 30.04.2009 г., както следва:

01 - Благоевград

02 - Бургас

03 - Варна

04 - Велико Търново

05 - Видин

06 - Враца

07 - Габрово

08 - Добрич

09 - Кърджали

10 - Кюстендил

11 - Ловеч

12 - Монтана

13 - Пазарджик

14 - Перник

15 - Плевен

16 - Пловдив

17 - Пловдив-окръг

18 - Разград

19 - Русе

20 - Силистра

21 - Сливен

22 - Смолян

23 - София-град

24 - София-град

25 - София-град

26 - Софийска област

27 - Стара Загора

28 - Търговище

29 - Хасково

30 - Шумен

31 - Ямбол

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ);

СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление - София, Пловдив и Варна, а за останалите се записва 00 (нула-нула);

ХХХ е номерът на секцията в общината, а за София, Пловдив и Варна - номерът на секцията в административния район, в която трябва да гласува лицето според постоянния си адрес;

б) пореден номер в регистъра за издаване на удостоверения за гласуване на друго място на съответната общинска администрация.

2. Удостоверенията за гласуване на друго място се отпечатват на хартия, тонирана в хартиената маса, с цвят, съгласуван с ЦИК.

3. Върху удостоверенията се отпечатва растеров фон, като полето за отпечатване на растеровия фон се съгласува с ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.12.2012 в 22:40 часа

Всички решения