Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 22-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 22-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Търговище, област Търговище, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Търговище с вх. № НР-66 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на секретаря на Районната избирателна комисия - Търговище. За тази длъжност са постъпили предложения от „Коалиция за България" и ПП „АТАКА". От „Коалиция за България" са изразили становище, че „Коалиция за България" и ПП „ДПС" би следвало да имат представители в ръководните длъжности, тъй като са по двама членове в състава на РИК, а ПП „АТАКА" е само един.

Протоколът от преговорите при областния управител е подписан без особени мнения от всички участници в преговорите.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Търговище, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Гергана Руменова Цонева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мевзуне Мехмедова Бейтулова

 

СЕКРЕТАР:

Красимира Димитрова Маркова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Николай Петров Солаков

 

 

Таня Димитрова Станкова

 

 

Биляна Тодорова Лазарова

 

 

Нели Цончева Василева

 

 

Светлана Дончева Станчева

 

 

Маринела Павлова Първанова

 

 

Диана Йорданова Игнатова

 

 

Гюнер Мустафова Хасанова

 

 

Анета Серафимова Йорданова

 

 

Пенка Стефанова Михайлова

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 22:51 часа

Всички решения