Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 79-НР/12.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 79-НР
София, 12.12.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия - Добрич, област Добрич, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е предложение с вх. № НР-206 от 10.12.2012 г. от Ивайло Петров Евдокимов, представител на „Синята коалиция", с което моли на мястото на Ганчо Колев Ганчев да бъде назначена Милена Вълчева Желева-Керанова. Допълнително с вх. № НР-231/11.12.2012 е постъпила молба от Ганчо Колев Ганчев за освобождаването му от заеманата длъжност в РИК - Добрич, поради лични причини.

В преписката, изпратена от областния управител на област Добрич с вх. № НР-73/22.11.2012 г., се намират декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и заверено копие от дипломата за завършено висше образование на Милена Вълчева Желева-Керанова

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК - Добрич, Ганчо Колев Ганчев, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на РИК - Добрич, Милена Вълчева Желева-Керанова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 12.12.2012 в 19:56 часа

Всички решения