Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 67-НР/06.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 67-НР
София, 06.12.2012

ОТНОСНО: определяне на резултатите от конкурс за идея, сценарий и изработка на аудио-визуално произведение („видеоклип“) с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. по въпроса „Да се развива ли ядрена енергетика в България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?“

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с  чл. 26, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 19-НР от 25 ноември 2012 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ резултатите на допуснатите до участие в конкурса за идея, сценарий и изработка на аудио-визуално произведение („видеоклип") с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. по въпроса „Да се развива ли ядрена енергетика в България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?", както следва:

„РЕКЛАМЕН МАРКЕТ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село", ул. „Иван Йончев" № 6, ап. 28, ЕИК 201017509: предложение за изпълнение на поръчката (техническа оценка) - 40 точки; финансова оценка - 16,73 точки; крайна оценка - 56,73 точки.

„ЕДИТА ГРУП" ООД, с адрес за кореспонденция гр. София, ж.к. „Яворов", бл. 27А, ЕИК 131404515: предложение за изпълнение на поръчката (техническа оценка) - 18,80 точки; финансова оценка - 15,87 точки; крайна оценка - 34,67 точки.

„БРАНД НЮ АЙДИЪС" ЕООД, със седалище гр. София, бул. „Джеймс Баучер" № 51, и адрес на управление гр. София 1540, бул. „Брюксел" № 1, ЕИК 131111149: предложение за изпълнение на поръчката (техническа оценка) - 34,60 точки; финансова оценка - 40 точки; крайна оценка - 74,60 точки

ДЗЗД „РЕФЕРЕНДУМ 2013", със седалище и адрес на управление ул. „Екзарх Йосиф" № 53, вх. А, ап. 3: предложение за изпълнение на поръчката (техническа оценка) - 59,6 точки; финансова оценка - 23,89 точки; крайна оценка - 83,49 точки.

„КОТТА" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Марко Бочар", вх. Г, бл. 43,  ЕИК 831320052: предложение за изпълнение на поръчката (техническа оценка) - 26,80 точки; финансова оценка - 21,97 точки; крайна оценка - 48,77 точки.

 

2. КЛАСИРА участниците в конкурса за идея, сценарий и изработка на аудио-визуално произведение („видеоклип") с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. по въпроса „Да се развива ли ядрена енергетика в България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?", както следва:

На първо място: ДЗЗД „РЕФЕРЕНДУМ 2013", със седалище и адрес на управление ул. „Екзарх Йосиф" № 53, вх. А, ап. 3, с крайна оценка 83,49 точки.

На второ място: „БРАНД НЮ АЙДИЪС" ЕООД, със седалище гр. София, бул. „Джеймс Баучер" № 51, и адрес на управление гр. София 1540, бул. „Брюксел" № 1, с крайна оценка 74,60 точки.

На трето място: „РЕКЛАМЕН МАРКЕТ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село", ул. „Иван Йончев" № 6, ап. 28, с крайна оценка 56,73 точки.

На четвърто място: „КОТТА" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Марко Бочар", вх. Г, бл. 43, с крайна оценка 48,77 точки.

На пето място: „ЕДИТА ГРУП" ООД, с адрес за кореспонденция гр. София, ж.к. „Яворов", бл. 27А, с крайна оценка 34,67 точки.

 

3. ОПРЕДЕЛЯ за спечелил конкурса за идея, сценарий и изработка на аудио-визуално произведение („видеоклип") с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. по въпроса „Да се развива ли ядрена енергетика в България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?" ДЗЗД „РЕФЕРЕНДУМ 2013", със седалище и адрес на управление ул. „Екзарх Йосиф" № 53, вх. А, ап. 3, представлявано от Асен Григоров Асенов.

4. УПЪЛНОМОЩАВА председателя и секретаря на ЦИК да подпишат договора с определения за спечелил конкурса.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 06.12.2012 в 21:15 часа

Всички решения