Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 25-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 25-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Перник, област Перник, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Перник с вх. № НР-93 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на позициите председател и секретар на РИК.

Протоколът от преговорите при областния управител е подписан с особено мнение от представителя на „Коалиция за България".

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на  Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Перник, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Денислав Виолинов Захариев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Венета Симеонова Петрова

 

СЕКРЕТАР:

Галина Радева Никодимова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Ирена Александрова Попова

 

 

Надя Димитрова Боянова

 

 

Дойко Петров Доев

 

 

Ивайло Павлов Павлов

 

 

Ивелина Стайкова Шопска

 

 

Станка Йорданова Рударска

 

 

Богомил Викторов Захариев

 

 

Марияна Тодорова Тонева

 

 

Валентина Асенова Будинова

 

 

Филип Йорданов Илков

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 22:54 часа

Всички решения