Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 41-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 41-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Ловеч, област Ловеч, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Ловеч с вх. № НР-81 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Ловеч, тъй като за заместник-председател са направени предложения от ПП „ГЕРБ", ПП „Атака", ПП „ДПС" и „Коалиция за България". Представителите на „Коалиция за България" на консултациите са подписали протокола с особено мнение.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Ловеч, област Ловеч, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валентина Стефанова Недялкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Марийка Стоянова Ангелова

 

СЕКРЕТАР:

Младен Минков Близнаков

 

ЧЛЕНОВЕ:

Петър Цолов Николов

Ана Борисова Николова

 

 

Илица Тодорова Петрова

 

 

Даниела Димитрова Йотова

 

 

Павлина Минкова Комитова

 

 

Йорданка Владимирова Минчева

 

 

Христо Бончев Христов

 

 

Габриела Антонова Арсова

 

 

Стойо Иванов Ковачев

 

 

Матю Ангелов Ганчев

 

 

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 23:10 часа

Всички решения