Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 4-НР/09.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4-НР
София, 09.11.2012

ОТНОСНО: начина на приемане на решения от Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии относно произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

На основание § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 20 и чл. 21, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Заседанията на Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии (избирателните комисии) са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете им.

2. Избирателните комисии приемат решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове. Когато при приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице отказ, който се вписва в диспозитива на решението.

3. Гласуването е явно. Гласува се "за" или "против". Не се допуска гласуване "въздържал се".

4. Членовете на избирателните комисии могат да подписват протоколи и да гласуват решения с "особено мнение", като в този случай изрично отбелязват дали гласуват "за" или "против" конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение.

5. За заседанията на избирателните комисии се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.

6. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на избирателните комисии се подписват от председателя и секретаря.

7. Когато председателят, съответно секретарят, отсъства, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председател. Когато председателят, съответно секретарят, и заместник-председателят са предложени от една и съща партия или коалиция от партии, решенията се подписват от председателя, съответно секретаря, и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции от партии.

8. Когато едновременно отсъстват и председателят и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции от партии.

9. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на избирателните комисии се подпечатват с печата им.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.11.2012 в 20:08 часа

Всички решения