Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 40-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 40-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Кърджали, област Кърджали, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Кърджали с вх. № НР-86 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 22 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Кърджали, тъй като за длъжността „секретар" има две предложения - на ПП „ДПС" и на „Коалиция за България".

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Кърджали, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Даниела Атанасова Петрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стела Манева Николова

 

СЕКРЕТАР:

Мухидин Изет Шабан

 

ЧЛЕНОВЕ:

Кольо Маринов Ангелов

 

 

Руси Профиров Латунов

 

 

Марияна Хрисктова Тодорова

 

 

Антоанета Маринова Юрукова

 

 

Николай Асенов Карагеоргиев

 

 

Иван Пламенов Робов

 

 

Гьокчен Фетхи Емин

 

 

Анушка Петрова Ангелова

 

 

Величка Димитрова Георгиева

 

 

Начо Янков Ковачевм

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 23:09 часа

Всички решения