Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 27-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 27-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Благоевград, област Благоевград, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Благоевград с вх. № НР-52 от 21 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на заместник-председателя и секретаря на Районната избирателна комисия - Благоевград. За заместник-председател са постъпили предложения от ПП „ДПС" и „Синята коалиция. За секретар са постъпили предложения от „Коалиция за България" и ПП „АТАКА". Неправилно и незаконосъобразно по време на консултациите е извършено гласуване от участниците в тях за двете спорни места в ръководството на РИК - заместник-председател и секретар.

Протоколът от преговорите при областния управител е подписан с особено мнение от представителите на ПП „ДПС" и ПП „АТАКА".

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Благоевград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Антоанета Атанасова Робева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Румен Стоянов Коюмджиев

 

СЕКРЕТАР:

Васил Исталиянов Дичев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Елена Иванова Панчева

 

 

Спас Петров Попадиин

 

 

Вяра Младенова Станкова

 

 

Биляна Георгиева Петачка

 

 

Десислава Стоянова Христова

 

 

Вероника Красимирова Иванова

 

 

Мая Януш Драгиева

 

 

Йордан Стефанов Симонски

 

 

Искрен Албенов Шишков

 

 

Асие Рефатова Гадирова

 

 

Зоя Георгиева Костадинова

 

 

Гергана Йорданова Бечванова-Янчева

 

 

Бойка Николова Юсева

 

 

Георги Любомиров Терзиев

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 22:56 часа

Всички решения