Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 42-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 42-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Добрич, област Добрич, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Добрич с вх. № НР-73 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на председателя и заместник-председателя на Районната избирателна комисия - Добрич. За тези длъжности са постъпили съответно предложения от ПП „ГЕРБ" и „Коалиция за България" - за председател, и от „Коалиция за България" и от ПП „АТАКА" - за заместник-председател. От „Коалиция за България" са изразили становище, че „към днешна дата продължават да действат РИК, назначени за произвеждане на парламентарни избори през 2009 г.". Областният управител е уточнил, че съгласно Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК следва да се проведат консултации за състав на РИК за произвеждане на национален референдум и решението е задължително за всички. За длъжността секретар е постъпило предложение от ПП „ДПС".

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Добрич, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Добромир Паунов Добрев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Явор Минев Георгиев

 

СЕКРЕТАР:

Сениха Ахмед Рюстем

 

ЧЛЕНОВЕ:

Зорница Николаева Михаелова

 

 

Кольо Господинов Василев

 

 

Димчо Илиев Илиев

 

 

Росица Светлозарова Димова

 

 

Ивелина Ганчева Илиева

 

 

Мая Йорданова Димитрова

 

 

Горан Панов Панов

 

 

Мелекбер Мустафа Абил

 

 

Ганчо Колев Ганчев

 

 

Мима Тодорова Василева

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 23:11 часа

Всички решения