Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 95-НР/27.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 95-НР
София, 27.12.2012

ОТНОСНО: определяне на резултатите от конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от националния референдум на 27 януари 2013 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 28 и 29 от Изборния кодекс, Решение № 54-НР от 29 ноември 2012 г. и т. 19, раздел ХІІІ от Условията и сроковете на конкурса за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от националния референдум на 27 януари 2013 г. и протоколни решения на ЦИК от 18 и 27 декември 2012 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. ОПРЕДЕЛЯ „Информационно обслужване" АД за спечелил конкурса за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от националния референдум на 27 януари 2013 г.

2. УПЪЛНОМОЩАВА председателя и секретаря на ЦИК да сключат договора с определения изпълнител на компютърната обработка на данните от гласуването и издаване на Бюлетин с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.12.2012 в 23:02 часа

Всички решения