Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 48-НР/27.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 48-НР
София, 27.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Русе, област Русе, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Русе с вх. № НР-80 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на позицията за секретар.

Протоколът от преговорите при областния управител е подписан с особено мнение от представителите на „Коалиция за България".

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Русе, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Пенчев Иванов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Виолета Ангелова Петрова

 

СЕКРЕТАР:

Ивка Йорданова Иванова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Соня Кънчева Станчева

 

 

Наталия Георгиева Кръстева

 

 

Мирослава Йеремиева Маркова

 

 

Надежда Иванова Енчева

 

 

Йордан Венелинов Димитров

 

 

Екатерина Василева Заякова

 

 

Боряна Милкова Рускова-Салимова

 

 

Айлин Кадирова Абилова

 

 

Светла Костадинова Иванова

 

 

Стефан Димов Бонев

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 23:17 часа

Всички решения