Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 69-НР/07.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 69-НР
София, 07.12.2012

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 40-НР от 26 ноември 2012 г. на ЦИК

При извършена проверка по преписката към Решение № 40-НР от 26 ноември 2012 г. за назначаване на Районна избирателна комисия - Кърджали бяха констатирани допуснати технически грешки, както следва:

- бащиното име на члена на РИК Марияна Христова Тодорова е изписано грешно „Хрисктова" вместо „Христова";

- фамилното име на члена на РИК Начо Янков Ковачев е изписано грешно „Ковачевм" вместо „Ковачев".

Предвид горното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на допуснати технически грешки в Решение № 40-НР от 26 ноември 2012 г., както следва:

- бащиното име на члена на РИК Марияна Христова Тодорова вместо „Хрисктова" да се чете „Христова";

- фамилното име на члена на РИК Начо Янков Ковачев вместо „Ковачевм" да се чете „Ковачев".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 07.12.2012 20:53

Всички решения