Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 39-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 39-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Шумен, област Шумен, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Шумен с вх. № НР-54 от 21 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 ноември 2012 г., като допълнително по преписката е постъпило писмо с вх. № НР-97 от 22.11.2012 г. от Мартин Димитров Димитров и Иван Йорданов Костов в качеството им на представляващи „Синята коалиция", с което потвърждават действията представителя им при проведените консултации.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Шумен, тъй като за мястото на секретар има две предложения - на ПП „ДПС" и на ПП „АТАКА".

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Шумен, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Даниела Симеонова Величкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ивайло Добрев Йорданов

 

СЕКРЕТАР:

Метин Хилмиев Джамбазов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Миглена Боянова Арсова

 

 

Константин Трендафилов Константинов

 

 

Стефан Маринов Минков

 

 

Тодор Райчев Тодоров

 

 

Красимир Добрев Кутев

 

 

Лили Василева Петрова

 

 

Дениз Айнур Джелял

 

 

Димитър Стойков Стойков

 

 

Снежанка Петрова Ковачева

 

 

Дочко Стойчев Гюров

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 23:08 часа

Всички решения