Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 12-НР/19.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 12-НР
София, 19.11.2012

ОТНОСНО: начина на обявяването на решенията на районните избирателни комисии за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 2 и чл. 29, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Районните избирателни комисии обявяват решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещават. Адресът на сградата се оповестява публично. Срокът за обжалване на решенията на районните избирателни комисии започва да тече от поставянето им на общодостъпното място в сградата, в която се помещават.

2. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на районната избирателна комисия веднага след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му.

3. На обявените екземпляри от решенията се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място. Обявените екземпляри от решенията се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място, като се отбелязват датата и часът на свалянето. Поставянето и свалянето се удостоверяват с подписите на най-малко двама от членовете на комисията. Свалените екземпляри се съхраняват в архива на комисията.

4. Решенията на районните избирателни комисии се оповестяват и на интернет страницата на съответната областна администрация, когато това е възможно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.11.2012 в 21:31 часа

Всички решения