Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 130-НР/23.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 130-НР
София, 23.01.2013

ОТНОСНО: поправки на технически грешки в Решение № 114-НР от 16 януари 2013 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № НР-647 от 22.01.2013 г. от Министерството на външните работи за допуснати технически грешки в Решение № 114-НР от 16.01.2013 г. на ЦИК:

- бащиното име на назначената за секретар на СИК в секция № 320100001, Австрия, Виена, Александра Алексеева Йолова, ЕГН ..., е изписано грешно „Алексиева" вместо „Алексеева";

- фамилното име на назначената за секретар на СИК в секция № 320400004, Белгия, Брюксел, Екатерина Светославова Дончева, ЕГН ..., е изписано грешно „Дочева" вместо „Дончева";

- собственото име на назначената за член на СИК в секция № 321600016, Корея, Сеул, Габриела Мариова Терзийска, ЕГН ...е изписано грешно „Габриева" вместо „Габриела";

- фамилното име на назначената за член на СИК в секция № 321800018, Кувейт, Кувейт, Цанка Василева Балукова, ЕГН ...е изписано грешно „Балъкова" вместо „Балукова";

- фамилното име на назначения за член на СИК в секция № 32190019, Ливан, Бейрут, Николай Банов Жековски, ЕГН ..., е изписано грешно „Жеков" вместо „Жековски"; 

- собственото име на назначения за член на СИК в секция № 322000020, Кралство Мароко, Рабат, Евгений Георгиев Васев, ЕГН ..., е изписано грешно „Евгени" вместо „Евгений";

- бащиното име на назначения за председател на СИК в секция № 322800029, Русия, Санкт Петербург, Николай Красимиров Панайотов, ЕГН ..., е изписано грешно „Василев" вместо „Красимиров";

- фамилното име на назначената за секретар на СИК в секция № 323400035, Турция, Бурса, Доротея Христова Бобчева, ЕГН ..., е изписано грешно „Бобочева" вместо „Бобчева".

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 114-НР от 16 януари 2013 г. на ЦИК, както следва:

- бащиното име на назначената за секретар на СИК в секция № 320100001, Австрия, Виена, Александра Алексеева Йолова, ЕГН ..., вместо „Алексиева" да се чете „Алексеева";

- фамилното име на назначената за секретар на СИК в секция № 320400004, Белгия, Брюксел, Екатерина Светославова Дончева, ЕГН ..., вместо „Дочева" да се чете „Дончева";

- собственото име на назначената за член на СИК в секция № 21600016, Корея, Сеул, Габриела Мариова Терзийска, ЕГН ..., вместо „Габриева" да се чете „Габриела"

- фамилното име на назначената за член на СИК в секция № 321800018, Кувейт, Кувейт, Цанка Василева Балукова, ЕГН ..., е вместо „Балъкова" да се чете „Балукова";

- фамилното име на назначения за член на СИК в секция № 32190019, Ливан, Бейрут, Николай Банов Жековски, ЕГН ..., вместо „Жеков" да се чете „Жековски";

- собственото име на назначения за член на СИК в секция № 322000020, Кралство Мароко, Рабат, Евгений Георгиев Васев, ЕГН ..., вместо „Евгени" да се чете „Евгений";

- бащиното име на назначения за председател на СИК в секция № 322800029, Русия, Санкт Петербург, Николай Красимиров Панайотов, ЕГН ..., вместо „Василев" да се чете „Красимиров";

- фамилното име на назначената за секретар на СИК в секция № 323400035, Турция, Бурса, Доротея Христова Бобчева, ЕГН ..., вместо „Бобочева" да се чете „Бобчева";

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.01.2013 в 19:11 часа

Всички решения