Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 37-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 37-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Пловдив-град, област Пловдив, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Пловдив с вх. № НР-75 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 ноември 2012 г., като допълнително по преписката е постъпило писмо с вх. № НР-97 от 22.11.2012 г. от Мартин Димитров Димитров и Иван Йорданов Костов в качеството им на представляващи „Синята коалиция", с което потвърждават действията представителя им при проведените консултации.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Пловдив-град, тъй като за мястото на секретар има две предложения - на ПП „ДПС" и на ПП „АТАКА".

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Пловдив-град, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илиан Руменов Иванов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Недялка Иванова Петрова

 

СЕКРЕТАР:

Валентин Чудомиров Найденов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Деница Николова Чингарова

 

 

Тодор Димитров Тодоров

 

 

Елена Владиславова Кинаева

 

 

Марта Севдалинова Божикова

 

 

Георги Ангелов Стоилов

 

 

Росица Колева Костадинова

 

 

Соня Иванова Пионова-Ристич

 

 

Наум Китанов Китанов

 

 

Красимир Николаев Карамфилов

 

 

Радина Бойчева Петрова

 

 

Димитрия Атанасова Голева

 

 

Димитър Петков Керин

 

 

Искра Динкова Варсанова

 

 

Румен Тодоров Исов

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 23:06 часа

Всички решения