Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 110-НР/14.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 110-НР
София, 14.01.2013

ОТНОСНО: разрешаване на „СОВА 5” АД (търговска марка СОВА ХАРИС) да извърши изследване на изхода (еxit рoll) и паралелно преброяване на гласовете (estimation) на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № НР-496 от 11.01.2013 г., подписано от Васил Тончев - изпълнителен директор на „СОВА 5" АД (търговска марка СОВА ХАРИС), за издаване на разрешение за извършване изследване на изхода (еxit рoll) и паралелно преброяване на гласовете (estimation) на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние № 20121211093321 от 11.12.2012 г., издадено от Агенцията по вписванията; инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в деня на референдума в запечатан непрозрачен плик; образец от отличителния знак на анкетьорите; кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 137, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 58-НР от 03.12.2012 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Разрешава на „СОВА 5" АД (търговска марка СОВА ХАРИС) да извърши изследване на изхода (еxit рoll) и паралелно преброяване на гласовете (estimation)  на националния референдум на 27 януари 2013 г.

До 22 януари 2013 г. включително на „СОВА 5" АД (търговска марка СОВА ХАРИС) да представи в ЦИК списък с имената, ЕГН и служебните номера на анкетьорите по секции и списък с номерата на секциите за цялата страна, пред които ще се осъществява анкетирането.

До 24 януари 2013 г. включително на „СОВА 5" АД (търговска марка СОВА ХАРИС) да представи в РИК списък с номерата на секциите на територията на РИК, пред които ще се осъществява анкетиране, заверен и подпечатан с печат на ЦИК; списък с имената, ЕГН и служебните номера на анкетьорите по секции на територията на РИК; образец от отличителния знак на анкетьорите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.01.2013 в 21:36 часа

Всички решения