Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 84-НР/13.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 84-НР
София, 13.12.2012

ОТНОСНО: изменение на Решение № 83-НР от 13 декември 2012 г. на ЦИК

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 29 във връзка с т. 28 от Изборния кодекс и Решение № 54-НР от 29 ноември 2012 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Решение № 83-НР от 13 декември 2012 г. на ЦИК, като в състава на определената работна група за отваряне и оценка на офертите на кандидатите за извършване на компютърна обработка на данните от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г. на мястото на Венцислав Караджов за член на работната група се определя Гергана Маринова.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.12.2012 в 15:27 часа

Всички решения