Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 55-НР/30.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 55-НР
София, 30.11.2012

ОТНОСНО: регистрация на районните избирателни комисии и на инициативните комитети като администратори на лични данни пред Комисията за защита на личните данни при произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Във връзка с изискването на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД и становище на Комисията за защита на личните данни № П-6452 от 29.11.2012 г., получено по искане на ЦИК, и на основание § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 29, ал. 1, т. 1 чл. 36, ал. 1, чл. 96 от ИК; чл. 3, ал. 2, чл. 17, чл. 24, ал. 1 и 4 от ЗЗЛД Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Централната избирателна комисия, която съгласно чл. 7, ал. 1 ЗПУГДВМС, изпълнява функциите на Централна комисия за национален референдум и е регистрирана като администратор на лични данни (Удостоверение № 312338 от 28.07.2011 г.), да актуализира данните в заявения пред Комисията за защита на личните (КЗЛД)  регистър „членове на ОИК и СИК", като го допълни с данните за членовете на районните избирателни комисии (РИК).   

2. Всяка РИК да подаде заявление за регистрация като администратор на лични данни (част I и II) по чл. 17 и 18 от ЗЗЛС до Комисията за защита на лични данни незабавно след назначаването й и преди да започне обработването на лични данни.

3. Председателят на РИК да подаде заявлението по т. 2 в писмена форма лично пред Комисията за защита на личните данни или по пощата. Заявлението може да бъде подадено и в електронна форма чрез интернет страницата на КЗЛД.

4. В заявлението по т. 2 (част II) РИК посочва следните видове регистри: 1) членовете на СИК; 2) лица в договорни отношения с РИК; 3) секционните избирателни комисии като обработващи лични данни.

5. Всяка РИК в качеството си на администратор на лични данни да приеме инструкция по чл. 23, ал. 4 ЗЗЛД.

6. Преди преустановяване на обработването на лични данни, но не по-късно от 7 дни след обявяване на резултатите от националния референдум, председателят на РИК да подаде заявление за заличаването на РИК от регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.

7. Секционните избирателни комисии като обработващи лични данни не се регистрират като администратори на лични данни в КЗЛД.

8. Инициативният комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 ЗПУГДВМС и инициативните комитети като застъпници на алтернативната позиция в националния референдум на 27 януари 2013 г. са администратори на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД и като такива следва да подадат заявление за регистрация до КЗЛД.

9. Задължава председателите на РИК да подадат заявления за регистрация по т. 2 и за заличаване на регистрацията по т. 6 до Комисията за защита на лични данни в съответствие с настоящото решение на ЦИК.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 30.11.2012 в 19:28 часа

Всички решения