Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 86-НР/14.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 86-НР
София, 14.12.2012

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на участниците в информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 27 януари 2013 г. в програмите на БНТ и БНР

На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 141 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представяне на участниците в информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 27 януари 2013 г. в програмите на БНТ и БНР:

1. Формите на информационно-разяснителната кампания по БНТ и БНР са:

1.1. клипове и други форми на информационно-разяснителната кампания;

1.2. хроники;

1.3. диспути;

2. За всяка една от трите форми на информационно-разяснителната кампания по БНТ и БНР се провежда отделен жребий.

3. Участници в информационно-разяснителната кампания са инициаторите за провеждане на националния референдум: инициативния комитет, регистриран по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС, представляван от Стефан Воденичаров, 76-те народни представители по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗПУГДВМС, както и регистрираните в ЦИК инициативни комитети, представлявани от Иван Николаев Иванов и Мария Василева Капон.

4. Жребият е общ за всички участници в съответната форма на информационно-разяснителната кампания.

Процедура:

5. Жребият се води от председателя на ЦИК.

6. В една кутия се поставят 20 еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК, без плик с името на председателя й. Кутията се обозначава с надпис „ЦИК".

7. В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа наименованието „инициативен комитет" и името на представляващия, както и плик, който съдържа наименованието: „76 народни представители".

Кутията се обозначава с надпис „участници в референдума".

8. В трета кутия се поставят пликове, съдържащи поредни номера от едно до четири.

9. Председателят на ЦИК изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ЦИК, който ще пристъпи към теглене на пликове от втората кутия. След обявяване на името пликът не се връща в първата кутия.

10. Определеният чрез жребия член на ЦИК изтегля от втората кутия последователно по един плик и оповестява неговото съдържание.

11. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на участниците в информационно-разяснителната кампания в съответната форма по т. 1.1. - 1.3., до изчерпване на пликовете.

12. Процедурата се повтаря за всяка една от отделните форми на информационно-разяснителна кампания по БНТ и БНР.

13. Резултатът от проведения жребий Централната избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 26, ал. 6 от ИК и Решение № 4-НР от 9 ноември 2012 г. на ЦИК.

14. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват членовете на инициативните комитети, народните представители, представители на Българската национална телевизия и на Българското национално радио и представители на средствата за масово осведомяване.

15. Тегленето на жребия ще се проведе на 19 декември 2012 г. от 14,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала "Света София".

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.12.2012 в 21:14 часа

Всички решения