Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 76-НР/10.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 76-НР
София, 10.12.2012

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция, регистриран с решение № 73-НР от 7 декември 2012 г.

Постъпило е писмо вх. № НР-220 от 10.12.2012 г. от ГД „ГРАО" в МРРБ с приложен протокол от 10 декември 2012 г. за извършена проверка на подписка на гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция на въпроса, поставен на националния референдум на 27 януари 2013 г., регистриран с Решение № 73-НР от 7 декември 2012 г.

От извършената проверка се установява, че от заявените 7315 подписа коректни са само 6252 записа. Това означава, че подписката не отговаря на изискванията на т. 9, буква „а" от Решение № 5-НР от 12 ноември 2012 г. на ЦИК. Крайният срок за представяне на подписка, съдържаща 7000 подписа в подкрепа на регистрацията на инициативния комитет, предвиден в т. 6 от Решение № 5-НР от 12 ноември 2012 г. на ЦИК, е изтекъл на 7 декември 2012 г.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 10‚ чл. 97, чл. 112, ал. 2, т. 2 и чл. 113, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на инициативния комитет, представляван от Борислав Димитров Сандов, като застъпник на алтернативната позиция на въпроса, поставен на националния референдум на 27 януари 2013 г., регистриран с Решение № 73-НР от 7 декември 2012 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.12.2012 в 22:33 часа

Всички решения