Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 115-НР/17.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 115-НР
София, 17.01.2013

ОТНОСНО: изменение на Решение № 104-НР от 7 януари 2013 г. на ЦИК

Във връзка с писмо с вх. № НР-546/17.01.2013 г. на ЦИК от постоянния секретар на Министерството на външните работи с предложение за изменение на Решение № 104-НР от 7 януари 2013 г. на ЦИК поради нов софтуерен продукт за осигуряване на комуникацията между Централната избирателна комисия и секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Точка 2.1. се изменя, както следва:

„2.1. Документите по т. 1.1. се изпращат чрез защитените комуникационни канали на дипломатическото или консулското представителство, като се използва специализираната система за получаване и обработване на данните от гласуването, разположена във временни комуникационен пост в ЦИК."

2. Точка 2.2. се изменя, както следва:

„2.2. За случаите на липса или проблем със защитените комуникационни канали на дипломатическото или консулското представителство, е осигурен алтернативен начин на обмен на документите по т. 1.1. - специално определен електронен адрес на ЦИК: [email protected], който се конфигурира на клиент за електронна поща на компютърна система, разположена във временния комуникационен пост в ЦИК."

3. Точка 4 се изменя, както следва:

„4. При СИК в дипломатическите и консулските  представителства документите се сканират на файл в pdf формат в присъствието на председателя и секретаря на СИК. Изпращат се чрез защитените комуникационни канали на задграничните представителства, като се използва специализираната система за получаване и обработване на данните от гласуването. При комуникационни проблеми се използва алтернативния начин за обмен - електронен адрес на ЦИК: [email protected]."

4. Точка 6 се изменя, както следва:

„6. При получаване на документите по т. 1.2. от ЦИК и след проверка на тяхната редовност ЦИК изпраща до съответната СИК потвърждение (сканиран файл в pdf формат) по същия комуникационен канал, по който са получени - съответно чрез защитените комуникационни канали на задграничното представителство или на електронния адрес на СИК (в случай, че документите са изпратени на резервния електронен адрес на ЦИК). СИК изчаква получаване на потвърждението от ЦИК."

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.01.2013 в 16:14 часа

Всички решения