Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 137-НР/25.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 137-НР
София, 25.01.2013

ОТНОСНО: промяна в Решение № 114-НР от 16 януари 2013 г. на ЦИК

Постъпило е писмо от МВнР вх. № НР-734 от 25.01.2013 г. за промяна в СИК № 321700017 - Косово, Прищина, СИК № 322500025 - Полша, Варшава, СИК № 323400034 - Турция, Анкара.

Предлага се на мястото на Светослав Христов Костадинов - член на СИК в секция № 321700017, Косово, Прищина, да бъде назначена Здравка Захариева Бобева; на мястото на Иван Емилиянов Иванов - секретар на СИК в секция № 322500025, Полша, Варшава, да бъде назначена Нели Борисова Божкова, а на мястото на Нели Борисова Бошкова, досегашен член, да бъде назначен Емил Кирилов Керев; на мястото на Катя Стоянова Лазарова - член на СИК в секция 323400034, Турция, Анкара, да бъде назначена Красимира Георгиева Трифонова.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Светослав Христов Костадинов, ЕГН ..., като член на СИК № 321700017, Косово, Прищина.

НАЗНАЧАВА Здравка Захариева Бобева, ЕГН ..., за член на СИК № 321700017, Косово, Прищина.

ОСВОБОЖДАВА Иван Емилиянов Иванов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322500025, Полша, Варшава.

ПРЕНАЗНАЧАВА Нели Борисова Божкова, ЕГН ..., за секретар на СИК № 322500025, Полша, Варшава, досегашен член.

НАЗНАЧАВА Емил Кирилов Керев за член на СИК № 322500025, Полша, Варшава.

ОСВОБОЖДАВА Катя Стоянова Лазарова, ЕГН ..., като член на СИК № 323400034, Турция, Анкара.

НАЗНАЧАВА Красимира Георгиева Трифонова, ЕГН ..., за член на СИК № 323400034, Турция, Анкара.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 25.01.2013 в 21:22 часа

Всички решения