Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 6-НР/12.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 6-НР
София, 12.11.2012

ОТНОСНО: утвърждаване образците на книжа за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Указ № 385 от 31.10.2012 г. на Президента на Република България (обн., ДВ бр. 87 от 9 ноември 2012 г.) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава образците на книжата за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г. с номера от 1 до 56, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

Решението се обнародва в „Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

Приложения: Изборни книжа

* Публикувано на 13.11.2012 в 13:21 часа

Всички решения