Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 18-НР/25.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 18-НР
София, 25.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Велико Търново, област Велико Търново, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Велико Търново с вх. № НР-72 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Велико Търново, тъй като упълномощените представители на „Коалиция за България" претендират в състава на комисията от квотата на коалицията да бъдат включени  трима членове, от които единият секретар.

Като съобрази свое решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. ЦИК счита, че искането на „Коалиция за България" е неоснователно, тъй като ако то бъде удовлетворено, ще се наруши приетото с решението квотно разпределение. Поради това ЦИК оставя без уважение искането за назначаване на трима членове в комисията от квотата на „Коалиция за България" и счита, че те трябва да бъдат двама, от които единият секретар.

В останалата част (с изключение броя на членовете в районната избирателна комисия от квотата на „Коалиция за България") на консултациите е постигнато съгласие.

Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Велико Търново, област Велико Търново, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Стефанова Йонкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ана Никова Зангова

 

СЕКРЕТАР:

Ирена Петкова Стасинопулу

 

ЧЛЕНОВЕ:

Милена Радославова Мишева

 

 

Красимира Илиева Петрова

 

 

Николина Красимирова Митева

 

 

Росица Димитрова Динева-Карабаджакова

 

 

Паскал Паскалев Паскалев

 

 

Йордан Георгиев Петров

 

 

Благой Христов Златанов

 

 

Милен Христов Павлов

 

 

Даниела Страхилова Лаловска

 

 

Евгени Иванов Николов

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.11.2012 в 09:48 часа

Всички решения