Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 135-НР/25.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 135-НР
София, 25.01.2013

ОТНОСНО: промяна в Решение № 114-НР от 16 януари 2013 г. на ЦИК

Постъпило е писмо от МВнР вх. № НР-707 от 24.01.2013 г. за промяна в СИК № 323700037 -ФР Германия, Берлин.

Предлага се на мястото на Анелия Асенова Грот - секретар на СИК в секция № 323700037, ФР Германия, Берлин, да бъде назначена Недялка Иванова Еверт.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА назначената с Решение № 114-НР от 16 януари 2013 г. на ЦИК Анелия Асенова Грот, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323700037, ФР Германия, Берлин.

НАЗНАЧАВА Недялка Иванова Еверт, ЕГН ..., за секретар на СИК № 323700037, ФР Германия, Берлин.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 25.01.2013 в 21:19 часа

Всички решения