Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 148-НР/29.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 148-НР
София, 29.01.2013

ОТНОСНО: обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 27 януари 2013 г. национален референдум

На основание чл. 22 и 23 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 216, ал. 5 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 147-НР от 29 януари 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

1. ОБЯВЯВА резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г. с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?" съобразно обобщените данни от гласуването в цялата страна, включително в дипломатическите и консулските представителства на Република България, както следва:

 

- брой на секционните избирателни комисии 11 655
- брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи 11 655
- брой гласоподаватели според избирателните списъци 6 952 183
- брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци 1 415 183
- брой на гласувалите според намерените в урната за гласуване пликове 1 405 463
- брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина 648
- брой бюлетини, намерени в урната без плик 372
- брой сгрешени бюлетини 3725
- брой действителни бюлетини 1 385 283
- брой действителни бюлетини с отговор „ДА" 851 757
- брой действителни бюлетини с отговор „НЕ 533 526
- брой недействителни бюлетини 19 903

 

2. Определя броя на гражданите с избирателни права, който е 6 950 900 по данни, получени от ГД „ГРАО" при МРРБ с писмо изх. № 92-00-46 от 18.01.2013г. и се състои от броя на гласоподавателите, включени в избирателните списъци - 6 949 120 и от броя на заличените от избирателните списъци, но притежаващи избирателни права граждани, които са: подалите заявление за гласуване на друго място, чийто брой е 7, и тези, подали заявление за гласуване в дипломатическо или консулско представителство на Република България, чиито брой е 1773.

3. Броят на участвалите в гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г. граждани според броя на намерените в урните пликове е 1 405 463 и е по-малък от броя на участвалите в последните избори за народни представители на 5 юли 2009 г. гласоподаватели, който е 4 345 450, но в националния референдум са гласували 1 405 463 граждани, представляващи 20.22 на сто от гражданите с избирателни права, от които с отговор „да" са гласували 851 757 граждани, което е повече от половината от броя на участвалите в националния референдум.

Налице е хипотезата на чл. 23, ал. 3 от ЗПУГДВМС.

Решението следва да се изпрати на Народното събрание на Република България след влизането му в сила.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Елена Маркова Румяна Сидерова
Мая Андреева Сабрие Сапунджиева
Мария Мусорлиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЧЛЕНОВЕ:
Анна Колушева-Манахова Ерхан Чаушев
Бисер Троянов Иванка Грозева
Валентин Бойкинов Красимир Калинов
Венцислав Караджов Мариана Христова
Владимир Христов Паскал Бояджийски
Гергана Маринова Ралица Негенцова
Емануил Христов Силва Дюкенджиева

* Публикувано на 29.01.2013 в 15:54 часа

Всички решения