Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 113-НР/16.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 113-НР
София, 16.01.2013

ОТНОСНО: жалба от Левент Исмаилов Исмаилов – упълномощен представител на ПП „ДПС“, срещу решение № 7-НР от 15.12.2012 г. на РИК № 19 – Русе, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Сливо поле, област Русе

Производството е по реда на чл. 29, ал. 3 във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс. Образувано е по жалба с вх. № НР-447 от 07.01.2013 г. от Левент Исмаилов Исмаилов - упълномощен представител на ПП „ДПС", срещу решение № 7-НР от 15.12.2012 г. на РИК № 19 - Русе, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Сливо поле, област Русе.

Жалбоподателят намира оспорваното решение в частта му досежно назначаването на поименния състав на секционните комисии с №№ 1, 3, 6, 7, 9 и 15 на територията на община Сливо поле за незаконосъобразно поради противоречие с изискванията, залегнали в т. 12 от Решение № 15-НР от 21.11.2012 г. на ЦИК, тъй като при назначаване на състава на посочените по-горе секционни избирателни комисии е допуснато от РИК - Русе, мнозинство от членове, предложени от една политическа сила.

Централната избирателна комисия, след като изиска прилагането на цялостната преписка по издаване на атакуваното решение, установи, че

оспореното решение е изменено в обжалваната част от РИК - Русе, на 07.01.2013 г. с нарочно решение № 18-НР от същата дата, като с посоченото изменение е отстранено допуснатото и посочено по-горе нарушение на закона.

Подадената жалба е срещу решение от категорията на обжалваемите по смисъла на чл. 29, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 2 от ИК, подадена от лице с правен интерес от оспорването, но е срещу последващо оттеглен в оспорената част на акт на РИК - Русе, поради което жалбата се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 29, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № НР-447 от 07.01.2013 г. от Левент Исмаилов Исмаилов - упълномощен представител на ПП „ДПС", срещу решение № 7-НР от 15.12.2012 г. на РИК № 19 - Русе, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Сливо поле, област Русе.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.01.2013 в 21:51 часа

Всички решения