Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 88-НР/14.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 88-НР
София, 14.12.2012

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 21-НР от 26 ноември 2012 г. на ЦИК

Постъпил е e-mail от Районна избирателна комисия - Разград, вх. № НР-283 от 14.12.2012 г. за допусната техническа грешка при изписване на фамилното име на секретаря на РИК Хафизе Фахрединова Идаетова, като погрешно е изписано „Издаетова".

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 21-НР от 26 ноември 2012 г., като фамилното име на секретаря на РИК Хафизе Фахрединова Идаетова вместо „Издаетова" да се чете „Идаетова".

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.12.2012 в 21:14 часа

Всички решения